Opmerkingen

.

27 feb. 2015

Het zijn de ongrijpbare zaken die ons het meest (aan)grijpen.
Terwijl de wijsheid in onszelf al aanwezig is,
verwachten we de wijsheid dikwijls van een ander.
We zoeken de wijsheid dikwijls bij een ander, terwijl hij in onszelf te vinden is.

26 feb. 2015

Het gaat niet om het geschrevene maar om wat het verteld.
Gezien met liefde is het altijd schoonheid dat word gezien.
Wanneer vrouwen glimlachen, zijn de mannen verloren.

(When lady's smile, men are lost.)

25 feb. 2015

Het is beter om te verslijten dan om te roesten.
Maar eenmaal versleten denk je daar toch anders over.
Veel is dikwijls onder je neus te vinden.
Moge het eind adembenemend wezen.

24 feb. 2015

Dat iedereen zijn droom kan najagen is een mooie droom.
De lacht verhult niet wat in de ogen te lezen is.
Er zal een reden zijn dat God in Frankrijk is gaan wonen.

23 feb. 2015

Meer nog tussen de regels zijn de zaken tussen de woorden te vinden.
Er is (g)een andere vrouw/man nodig om een man/vrouw vreemd te laten gaan.
Je zou toch denken dat we zo langzamerhand door alle Chinezen heen zijn , met al het Chinese eten wat we doen.

22 feb. 2015

Al vliegend rennen we door het leven,
en wie weet de weg ….. die dikwijls spoorloos is.
De "vooruitgang" is dat wel vooruitgang ?

21 feb. 2015

Vooral dat wat ik niet snap, dat snap ik niet.
Als er niets is dan is er ook niets.

20 feb. 2015

Het leven is niet meer dan momenten van leven. Daartussen …….
Je leeft nu eenmaal het leven dat je leeft.
Het mooiste om te horen is stilte.

19 feb. 2015

Geen antwoorden kennen is vragen naar moeilijke vragen.
Het vieren van de zege, wil niet zeggen dat men zegeviert.
Ken de antwoorden en de moeilijke vragen komen niet.

18 feb. 2015

Op het moment wanneer we niet meer aan onze kleinkinderen denken,
zal dat moment het begin zijn van de ondergang der mensheid.
Zorg dat de anekdotes aan de rand van je graf leuk zijn.
De meeste mensen leven slechts een paar minuten
en sommige gelukkige een paar uur,
voor de rest ben je aanwezig.

17 feb. 2015

Het leven is te kort, maar niemand weet hoelang het dan wel moet zijn.
Er zijn eeuwigdurende ogenblikken en momenten.
Er komen momenten in het leven dat je achteraf blij zult zijn dat het momenten waren.

16 feb. 2015

Ik wou dat ik het wist en soms wou ik dat ik dat wist.
Het onrechtvaardige wordt soms enkel door de liefde gerechtvaardigd.
Als je het antwoordt niet wil weten, stel niet de vraag.

15 feb. 2015

We weten allemaal hetzelfde, maar dat te weten, dat is het verschil.
We weten allemaal hetzelfde, het verschil zit hem alleen in het weten.

14 feb. 2015

Als je liefde niet controleert heb je liefde.
Op de dag van de arbeid, werken vrijwilligers nog steeds het hardst.

13 feb. 2015

Het beste om te reizen is te reizen.
Al wat geweest is ligt in het verleden,
al wat nog niet is geweest noemen we toekomst en al wat nu is, is niks.
De enige blik die de mens van zijn toekomst heeft,
zijn de grafzerken van zijn voorvaderen.

12 feb. 2015

De waarheid ligt in veel gevallen in het graf.
Religie is er enkel maar omdat we niet beter weten.
Ik had geen flauw idee welke richting ik ging, het was gewoon de richting die ik ging.

11 feb. 2015

Er zijn vele elfde geboden.
Heb geen spijt van de dingen die je gedaan hebt,
maar heb ook geen spijt van de dingen die je niet gedaan hebt.
Alleen de mens wil weten hoe laat het is, behalve wanneer het voor hem te laat is.

10 feb. 2015

Je hebt bekende en onbekende dichters, beide zijn dichters.
Het veelzeggende van het nietszeggende is meer veelzeggend.
Waar de meesten hebben gelopen, wil niet zeggen dat, dat het rechte pad is.

Pagina's